חוות דעת לבתי משפט

חוות דעת לבתי משפט – בפני בתי המשפט בישראל מונחים תיקים רבים אשר נכללים בהם חוות דעת שהוכנו על-ידי שמאיי מקרקעין מטעם הצדדים המעורבים. בית המשפט יכול, לאחר חקירת עורכי חוות הדעת, לפסוק בתיק כראות עיניו או לחלופין למנות מומחה מטעמו בכדי שיסיע לו בחקר האמת, במטרה לשפוט את המקרה באופן צודק.

המכון לשמאות והנדסה עורך חוות דעת לבתי משפט ומיצג לקוחות בתיקים שונים בהם נדרשת חוות דעת מומחה, במידת הצורך מופיעים נציגי המכון בבתי משפט כעדים מומחים.

המכון בראשותו של אינג' חיים גלנצר מקבל גם מינוים מטעם בית המשפט כמומחה מטעמו בנושאי בניה ומקרקעין.